Daemian Theonicus

Image Rasa: tiefling

Popis: Na Daemianově vzhledu na první pohled upoutá jeho světle modrá kůže, temně černé dlouhé vlasy svázané do ohonu, jasně modré oči a neustále se vrtící ocas. Z jeho vzezření však těžko odhadovat věk – na první pohled působí velmi mladě, jeho oči však sem tam prozradí, že viděly mnohem více než oči běžných smrtelníků. Oblečený chodí často v černo-bílé róbě, která je vždy zářivě čistá i za deštivého počasí. Róba je na ramenou a zátylku ozdobena ostny z kalené oceli, jež působí majestátně a dotvářejí tak jeho tajemný až nebezpečný vzhled. Téměř vždy nosí na loktech chrániče z podivně temně černého kovu, který ve tmě lehce namodrale září. Při chůzi na dlažbě jeho kroky doprovází kovové klapaní a vždy, když si vyloží nohy na stůl, a že to bývá nezřídka kdy, zpod róby vykouknou těžké okované jezdecké boty.

Vystupování: Daemianovo chování lze popsat stručně jako povýšené, arogantní, sebejisté, chladné, ale často jedná odhodlaně a odvážně, avšak s rozvahou. Často bývá velmi zaneprázdněný, od čehož se odvíjí jeho podrážděné chování. S neznámými jedná odtažitě, chladně, až podezřívavě, s přáteli vždy vlídně a nevázaně. Ve společnosti někoho z vyšších kruhů přísně dodržuje etiku, ke králům a šlechtě se vždy chová s patřičným respektem a úctou. Během pracovních jednání dbá na dobré jméno Magické univerzity – Magická univerzita je jeho domovem, prací a láskou a podle toho i jedná, když na ni přijde řeč. Občas je možné jej zahlédnout, jak po nocích bloumá městem, zrak upřený ke hvězdám a vlasy rozpuštěné, aby si s nimi vítr mohl hrát.

Zvláštní znaky: Rohy a ocas.

Barvy: Černá, bílá, temně modrá.

Historie:
– 1106 p.v.d.: Přibližný příchod na Desku. Zvyká si na život na Desce a živoří ve vyhnanství na Ostrově. Po roce Ostrov opouští.

– 1107 p.v.d.: Pod Daemianovým vedením a za podpory přítele Anariona Meira vzniká Cech svobodných písařů, jehož členové během následujících pár let důkladně zmapují téměř celou Desku. Cechu se podaří nashromáždit několik velmi vzácných svazků a prastarých knih.

– 1109 p.v.d.: Spolu s Darrenem přivádí Daemian na Desku bohyni Paní noci a vzniká tak skupinka jejích nejvěrnějších – Cech svobodných písařů se tak přerodí ve spolek silně věřících. Právě díky nezlomné víře se na Desce objevují první svatyně a místa moci, o několik let později dojde i na stavbu chrámu, rozlohou jednoho z největších na Desce.

– 1110 p.v.d.: Dochází ke střetu uctívačů Paní noci s fanatiky temného boha Bhaala. Darren je kultisty zabit a Daemian hnán pomstou zabíjí nechvalně známou vražedkyni Âsar, jiným jménem rovněž Nae.

– 1111 p.v.d.: Stává se lektorem Magické univerzity v Tirianu, kde působí i nyní.

– 1112 p.v.d.: Daemian po bouřlivé milostné aféře předává vedení spolku uctívačů Paní noci Kat Boleynové a na dlouhou dobu se uchyluje do kláštera v horách, kde za pomoci lektora Jacha Eringa a Serina Weftylna opravují gnómskou létající loď. Oprava létající lodi trvá více jak 10 let. Nyní loď kotví u Magické univerzity a je její chloubou. Právě díky létající lodi se diplomatické vztahy mezi Železnou říší a Tirianem citelně zhoršují.

– Během svého působení na Magické Univerzitě Daemian zavádí výuku Démonologie a Temporální magie, zaměřuje se na boj proti démonům a ďáblům. Deska se pomalu dozvídá o Válce krve a z tohoto důvodu je pod Daemianovým vedením vycvičeno několik bitevních mágů, kteří se stávají členy stráže města Tirian.

– Jeho příběh a jeho historie je opředena tajemstvím. Po Tirianu a především po Magické univerzitě o něm koluje nemálo neuvěřitelných drbů – většina z nich je pravdivá.

Citát

„Není dobro a zlo, je jen nekonečná moudrost, kterou když pochopíš, odhalíš smysl všehomíra.“