Kat Boleynová

Image Rasa: člověk

Popis: Žena kolem 35 let. I navzdory výrazným rysům, špičaté bradě a trošku ostrému nosu by se její tvář dala označit za krásnou. Dala by – nebýt sevřených rtů, vzdorně zvednuté bradě a přimhouřených očí. Výraz těch očí zastíní i jejich neobvyklou barvu – jsou zlatohnědé jako jantar a často se dívají na svět s pohrdáním a zlostí. Pod levým koutkem úst si jde všimnout drobné, křivé jizvičky, díky níž působí její úsměv spíše jako úsměšek. Nos byl u kořene zlomen a viditelně trochu špatně srostl.
Rezavohnědé vlasy si stahuje do praktického culíku, na jeho úpravu příliš nedbá, a tak jí několik krátkých pramenů téměř neustále padá do tváře.
Díky neustálému pohybu má štíhlé a vypracované tělo, šlachovité, ale příjemně zaoblené na těch správných místech. Jen výjimečně se objeví bez dvou krátkých mečů u boku a rozhodně nevypadá, že by s jejich tasením nějak váhala, ostatně ruku má téměř neustále položenou na jílci, ať už je ve městě či mimo něj. V boji pak používá černý, otlučený štít beze znaku, někdy s sebou nosí na zádech kuši.

Vystupování: Rezavá barva vlasů vypovídá o její povaze – je prudká a výbušná, se stejnou prudkostí nenávidí i miluje a pro urážku či ostré slovo nejde daleko. Za křivdy – domnělé či oprávněné – se dokáže velmi pečlivě a krutě mstít. Vystupování má sebejisté, prudké a občas se nevyvaruje silných výrazů. Hledí-li na osoby jí blízké, jako by se její tvář proměnila – napětí a arogantní pohled zmizí, na rtech se usadí úsměv a na chvíli se vynoří obraz bezstarostné dívky, kterou snad kdysi byla…

Barvy: Černá, šedá, tmavé odstíny dalších barev.

Historie:
– 1093 p.v.d.: Přichází v 15 letech na Desku.
Jako mladá dívka měla dceru, kterou dala díky svému životu na vychování své příteklyni Thralii Galuin. Po několika nevyvedených vztazích s muži se plně zaměřila na své životní poslání – službu Paní noci. Vedla skupinu nejvěrnějích vyznavačů Paní noci, později po boku s kněžkou. S požehnáním Hvězdooké prošli a získali většinu tajemství Desky. Ještě dříve se s několika statečnými stala tzv. Hrdinkou Amfiberai, poté, co porazili Xexarga.

– Otavan 1125 p.v.d.: Vydán zatykač za údajné napadení sira Aflraye. Vsazena do vězení, téměř po roce a za absence jakéhokoli důkazu nebo svědka, odsouzená k 10letému vyhnanství z Tirianu. O trestu bylo řečeno, že je takto „mírný“, neboť obžalovaná byla Hrdinkou Amfiberai.

– 17. 3. 1126 p.v.d.: Zabíjí v rovném souboji Alfraye al Thenquela. Asi rok poté dokázali nemožné, neboť otevřela s Naylunem Aaalem, Serinem Weftylnem a Anade Be'lein bránu na Druhou stranu, odkud Alfraye vyvedli, protože si odpykal svůj trest a protože doufali, že jim pomůže očistit jména a že zruší vyhnanství Kat a zruší zatykač na Anade. Jelikož Alfray selhal, dostává ve jménu Paní noci zákaz vstupu do Tirínského království.

Díky tirianskému rozsudku ztratila i poslední ohledy a více se pohybuje okolo podezřelých osob a dějů. V posledních letech polevila ve svém úsilí a užívá si klid a odpočinek se svým partnerem Rayonem.

Citát

„Vystřel a otravuj někoho jiného.“