Largo z Vlčnova

Image Largo z Vlčnova, později známý jako Listoplášť, na Desce pouze Largo.

Rasa: půlelf (mnohými považován za člověka)

Popis: Od pohledu mladý muž kolem dvaceti let věku. Výška se pohybuje lehce nad 180 couly, na svět se dívá hnědýma očima, ve kterých je vidět odhodlání, odvaha i jakýsi náznak mnoha zkušeností. Charakteristickým rysem je obvyklé strniště na tváři. V oblékání preferuje hnědou a zelenou barvu, výjimečně šedou. Nerad nosí honosné oblečení, naopak – většinou nosí oblečení vhodné na toulky po cestách i lesem. Obvykle také nosí mohutný hnědý plášť, pod kterým maskuje na zádech svou výzbroj. Od jisté doby také z prstu nesundával zdánlivě prostý stříbrný prsten, na který se čas od času díval se smíšeným výrazem smutku, hrdosti i odporu.

Vystupování: Obvykle působil poněkud odměřeným dojmem, protože držel ve tváři jakýsi neutrální výraz, který vždy spíše spěl k zamračení než k úsměvu. Často mluvil (svým tichým a klidným hlasem) k věci, ale jindy zase používal docela široká (a někdy špatně pochopitelná) přirovnání. Většinu času se dokázal udržet v klidném rozpoložení, jakoby dokázal uklidnit své myšlenky i uprostřed bitvy. Mezi přáteli ale jeho výraz vystřídal lehký úsměv.

Zvláštní znaky: Tetování zeleno-rudé barvy, které měnilo svůj jas na kůži. Pokrývalo končetiny, hruď a záda, částečně vylézalo na krku. Jeho schopnosti a funkce jsou většině vnějších pozorovatelů nejasné, tetování se vyjasnovalo intenzivněji v jiných částech Largova života na Desce. Všeobecně se má za to, že se vyjasnovalo v ohrožení života.

Historie:
– Mezi 1111 a 1112 p.v.d.: Přichází na Desku. Objevuje se v Tirínském království, krátce na to odjíždí do Železné říše a setkává se s dalšími druidy.

Následující roky se pohybuje především na území říše, především v Divočině, ve společnosti jiných druidů a několika pár nedruidů. Nejčastěji ve společnosti lesního skřítka Buppiho nebo druidky Nifredil.

– 1113–1115 p.v.d.: Vzniká druidí kruh a zajišťuje své první cíle.

– 1118 p.v.d.: Sází druidské duby. Vlivem Buppiho zmizení a Nifiným těhotenstvím se stává větším samotářem. Na druhou stranu potkává gnómku Miell, kterou se snaží vyučovat, a kvůli její záchraně se účastní výpravy, která má zbavit Rorana kletby.

– 1120 p.v.d.: Mluví se o jakési rozepři se zbylými druidy, cosi o povaze duchů lesa. Largo nenadále mizí i s gnómkou Miell kamsi do světa.

– Do roku 1128 p.v.d. se v říši ukazuje náhodně a je oblečen v relativně drahém oblečení. Působí unaveně a jeho tetování téměř září. Setkává se náhodně jen s pár lidmi.

– Přelom let 1128 a 1129 p.v.d.: Mluví se o tom, že byl spatřen v Mithalliru, ale není to jisté. Místní hovoří o muži v bílém kněžském hávu, který mluvil chraplavým nepříjemným hlasem a na rukách měl stopy po popáleninách.

Citát

„U všech vlků…
*poškrábe se na několik dní starém strništi*“