Nyaro Ellen

Image Rasa: elfka

Popis: Nyaro je elfí dívka. Je štíhlé, spíše až šlachovité postavy. Vlasy jako ohen má spoutané do ohonu, často jí neposedný pramínek spadá do tváře. Za špičatým uchem často mívá kvítek modrokvítku. Její úsměv je upřímný a ze zelených očí lze vyčíst moudrost. Mezi elfy nijak nevyčnívá, její vzhled je spíše průměrný.
Nejčastěji ji lze vidět v černé kutně, neustále potrhané od trnů a pošpiněné, k tělu si přitahuje plášť přírodních barev. Občas ji lze zahlédnout i v zelených šatech – kazajce s kalhoty, které vytahuje jen pro zvláštní příležitost. Kroky na lesním podrostu nejsou téměř vůbec slyšet, pohybuje se ve svém prostředí jistě. Stromy jakoby se k ní skláněly, zvěř ji vítá a nebojácně se přátelí i s největšími šelmami Divočiny.

Vystupování: Chová se uctivě k těm, kteří si úctu zaslouží, a pohrdavě k těm, kteří se jí zprotiví. Na křivdy nezapomíná. Váží si lovců, kteří umí lovit, a vrahům – jak říká těm, kteří zabijí vše, co jim přijde do cesty – dává jen jednu šanci.

Zvláštní znaky: Jedním krokem elfím, druhým zvířecím.

Barvy: Zelená a černá.

Historie:
– 1110 p.v.d.: Nyaro přišla prvně do Tirianu mezi lidi. Potkává se s mladíkem Tonnym, do kterého se slepě zamilovala. Po pár měsících od něj utíká; zlé jazyky tvrdí, že ji vyhodil, protože zabila jejich nenarozené dítě.

– 1111 p.v.d.: Odjíždí za moře do Železné říše, kde se setkává s ostatními druidy. Učitelem se stává Bron, žák Talneliana.

– 1115 p.v.d.: S ostatními říšskými druidy zakládá kruh.

– 1118 p.v.d.: Spolu s kruhem úspěšně nalezli a zasadili semena měsíčního dubu.

Do učení dostává Amrotha, syna Safiry, který jako již muž od ní odchází. Nyní vychovává Marion, dceru Albry. Žije s Dinem, svým druhem, v Drehanu, v domku, který si spolu sami postavili.

Citát