Zelg Gray

Image Rasa: astrální démon

Popis: Zelg je rozhodně těžko k přehlédnutí. Na první pohled vypadá jako obrovský tiefling nebo snad dokonce démon, až na absenci rohů. Je sedm stop a osm palců vysoký (234 cm) a extrémně mohutný, s masivní stavbou těla a provazci svalů výraznými i pod jeho běžně volným oblečením. Jeho kůže je tmavě modrá a jeho krátkou sněhobílou srstí porostlé nohy jsou zakončené obrovskými kopyty. Rovnováhu získává především díky dlouhému ocasu vzdáleně podobnému dračímu, ovšem bez šupin nebo jakýchkoli výstupků. Téměř neustále s ním lehce pohupuje a občas baví okolí některým z jeho triků, jako je odepínání čutory špičkou ohebného ocasu nebo podáváním si věcí; v boji s ním pak s oblibou podráží nohy nepřátel. Jeho obrovské ruce jsou zakončeny palec dlouhými masivními drápy, které by nejspíš byly poměrně ostré, ale je vidět, že jsou jejich konce pečlivě zabroušené. Ve tváři s odhodlanými rysy je, pomineme-li veškeré rozdíly, docela pohledný, dojem nekazí ani dvojice jizev, jež se mu od bitvy o tvrz kříží na tváři. Své sněhobílé rovné vlasy nosí vzadu stažené do krátkého culíku, zatímco vepředu mu spadají do tváře a kolem dlouhých špičatých uší, v nichž se houpe řada zlatých kruhových náušnic se zvláštními rytinami. Na široké bradě nosí vždy pečlivě upravenou bradku, jež se spojuje s knírem. Nejzvláštnější jsou však jeho oči – neustále z nich vyzařuje zlatavé světlo, jehož intenzita se často mění, zvláště v závislosti na tom, zdali používá Zelg právě svou magii. Pohled do těch oči však není nepříjemný, právě naopak, zdají se být klidné, moudré a přívětivé. Zatímco většina jeho rysů tak připomíná démony, jeho oči jsou velmi podobně očím celestiálů.

Oblékaný chodí vždy v čistém a poměrně drahém oblečení a je vidět, že o svůj vzhled dbá. Na zádech pak téměř vždy nosí obrovský meč vyrobený kovárnou U Labutě, na první pohled je obouruční, ale díky své síle a velikosti ho Zelg používá jako jednoruční. Do boje se pak obléká do obrovské, masivní zbroje, jež mu nechali vyrobit u mistra Hastafena jeho elfí přátelé, a na zádech nosí útočný štít. Nevrací-li se právě z boje, jeho zbroj je vždy vyleštěná a stříbrně se leskne.

Vystupování: Navzdory svému vzhledu se chová velmi klidně, rozvážně a kultivovaně. Téměř pořád se usmívá a působí shovívavým a přátelským dojmem. Zda se, že si plně uvědomuje svou velikost a dojem hromotluka, a tak se snaží vůči křehkému světu a lidem kolem něj býti co nejopatrnější, a když si někdo troufne podat mu ruku, jen ji svou obrovskou tlapou jemně stiskne. Jeho hlas je velmi hluboký, vyrovnaný a příjemný.

Zvláštní znaky: Není okován.

Barvy: Modrá, stříbrná, zlatá, černá a bílá.

Historie:
– 1114–1115 p.v.d.: Zelgův příchod jako chiméry, z 1/3 člověka, 1/3 kamenného golema a z 1/3 astrálního démona, na Desku.

– 1118 p.v.d.: Podniká řadu velmi nebezpečných akci k záchraně Rorana, jemu a jeho přátelům se ovšem nedaří najít sfingu a Roran umírá.

– 1121 p.v.d.: Žádá o přijetí k mithallirske stráži, není přijat, ale na zkušební dobu půl roku je mu přiděleno několik úkolů. Po několik dalších let se stráž nechce k jeho případu vyjádřit, během této doby po celá léta dál plní své úkoly, zaplete se do vyšetřování kultu uctívačů Harguda, o dva roky později se podílí na jejich dopadení, když však vypovídá u soudu, Roran ho slovně napadne a jeho výpověď není uznána.

– 1121 p.v.d.: Ihned po soudu znechucený poměry v Železné říši odjíždí do Tirínského království a žádá o místo u stráže v Tirianu. Také se účastní prvního letu univerzitní vzducholodí z Obtočných hor do Tirianu. Krátce na to získává místo u stráže. V následujících letech se zabývá svou službou, ve svém volném čase shání informace pro svou knihu.

– 1123 p.v.d.: Vydává první Equilibrijský atlas psů, krátce po tom avšak záhadně zmizí z Desky, když je přenesen do Astrální sféry.

– 1126 p.v.d.: Kana, bohyně naděje mu ukazuje cestu z Astrální sféry zpět na Desku. Ze začátku je přijat s rozpaky, je mu vydán glejt, aby se mohl volně pohybovat po městě, ale není mu dovoleno vrátit se ke své práci a o rok později je pro svůj nynější vzhled ze stráže vyloučen. Poznává elfí dívku Eteny'el a stává se věrným věřícím Kany.

– 1127 p.v.d.: Začíná vypomáhat při hlídání tvrze, o rok později brání tvrz před nájezdy skřetů a dalších bytostí. Během této doby také přijímá nabídku Aris, aby se stal jejím pobočníkem.

– 1128 p.v.d.: Účastní se velké bitvy o tvrz, Eteny'el požádá o ruku, do učení přijímá Williama ve snaze pomoci mu ovládnout jeho vrozené magické schopnosti a také nadějného studenta astrální magie Matěje z Tirianu. Po bitvě o tvrz během dalšího půl roku tvrz opraví.

– 1129 p.v.d.: Pomáhá Aris starat se o tvrz, objevují se tací, již se ho obávají pro jeho podobu a schopnosti. Vše vyústí, když je mu týden před jeho svatbou odebrán glejt a obřad u oltáře Kany nedaleko Amfiberai se dokonce pokusí překazit. Svatba ovšem nakonec proběhne dle plánu včetně hostiny na tvrzi. Začíná vyšetřování jeho osoby Univerzitou, během něhož je rozhodnuto, že smí zůstat v Království, ale ochrana zákonná zaručena glejtem mu poskytnuta nebude.

– 1130 p.v.d.: Po smrti Aris přichází o své plány na klidný život na tvrzi. Zklamaný nevděkem a nesnášenlivosti lidí se stahuje do ústraní, téměř nevychází ze svého bytu. Věnuje se modlitbám ke Kaně a Ajris a práci na svých knihách o astrální magii.

Citát

„Slibuji že vás nesežeru…“