Aris Dy'nei

Image Rasa: elfka

Popis: Aris je dospělá elfí žena, na první pohled křehká a slabá, ale zdání, které tento zevnějšek udává, mnohdy klame. Má krásné, dlouhé, rudé vlasy, které nosí rozpuštěné. Sahají těsně nad zadeček, nejčastěji je ale nosí spletené v dlouhém, tlustém copu, který se ji line po zádech a nebo si s ním jen tak pohrává na hrudi.

Její čokoládové oči, které se ve tmě zdají býti černé, jsou obklopeny dlouhými řasami. Její rty jsou až svůdně plné, rudého odstínu. Aris bývá často upravena a používá lehce líčidla, především linky pro zvýraznění očí. Ani další účesy jí nejsou cizí. Je to opravdu nádherná elfí žena s půvabem a lehkostí.

Na jejím těle je znát touha po zdokonalování sama sebe, je štíhlá, její tělo pružné, tak obratné až to dech vyráží. Tělo, které se tak neuvěřitelně vlní, je opravdu velice vypracované. Může si dovolit pohyby jako snad nikdo jiný na Desce. Dá se říct, že hbitější hadí ženu byste na Desce jen těžko hledali.

Je rychlá a střelba lukem jí rozhodně říká mnoho. Jen velice málokdy mine a střílí velice dobře, i když sama vždy říká, že to ještě není dle její představy. Její šípy proletí kde čím, jsou kovové, duté a zároven lehké s rudými letkami, a od koho jiného, než od lukaře Leskvy z Amfiberai.

Nosí u sebe i meč. Krásný kousek, ale zvláštní. Nemá záštitu a čepel je překrásná. Očividně opečovávaný a nebo málo používaný. I když ne často, tak i tak je někdy možné ji zahlédnout, jak si užívá pohybu při různých akrobatických choutkách. Přemety, skoky zakončené kotouly, a dokonce ani salta jí nedělají sebemenší problém, protože trénováním tráví spoustu času.

Aris zažila mnohé veliké bitvy a prošla mnoho koutů Desky i jiných sfér. Je to válečnice, která v boji nezná slitování. Máloco jí nažene strach, a když už ano, tak to není žádný malý skřetík. Je to rozená velitelka, která u své družiny nesnesla chyby. Pokud jde o boj a o přežití, nezná mezí a plní úkoly co nejlépe, což také očekává od svých vojáků.

Čeho dalšího si lze povšimnout, je velká odolnost vůči bolesti. Snáší ji dobře, ba dokonce velice dobře. Jakoby snad denně pila anestetikum.

Vystupování: Její mluva a celé vyjadřování by se dalo přirovnat k mluvě, kterou lze zaslechnout u dvora. Mluví slušně a zdvořile až do té doby, než se skořápka křehce a slušně vypadající elfky rozlouskne a z ní vskočí kupodivu jiná Aris, o které si řeknete prostě: „Lesní elf.“ Nelze o ní říci, že mluví hanlivě – to vůbec ne – jen se to ušlechtilé chování a mluva poněkud vytrácí a nahrazuje ji prostší slovník, jako u hraničářů. Když ale ztratí nervy, jde do tuhého. Dokáže zařvat tak, až to vyděsí. Je zvláštní jak se taková kráska dokáže změnit ve zvíře, které nahání strach.

Zvláštní znaky: Tělo jako bez kostí. Každý šíp, co vystřelí, má rudou letku, barví si je. Nesnáší bezmoc.

Barvy: Rudá a černá.

Historie:
– 17. 3. 1005 p.v.d.: Narozena v Amfiberai spolu se svou sestrou. Otec horal, matka květinářka.

– 1011 p.v.d.: Její otec a matka se rozhádali. Otec utekl a v noci unesl jednu ze sester. Matka toto neunesla a odjela s druhou dcerou, Aris, do Železné říše, kde ji vychovává.

– 1038 p.v.d.: V noci byla násilím unesena matka Aris. Zločinec ji odvedl do Divočiny a tam zabil. Aris tu noc vše viděla. Viděla utrpení své matky i to, jak ji vrah chladnokrevně zabil. Utekla do pouště, kde dál přežívá svůj rozbořený život.

– 1041 p.v.d.: Aris dostává do rukou luk. Zalíbil se jí, a tak se s ním sama učí. Žije v poušti jako divoška. Živí se tím, co najde nebo uloví. V poušti se vyzná a ví, co od ní čekat.

– 1085 p.v.d.: Práce s lukem vypadá podivně. Styl její střelby je velice zvláštní, avšak není to zlé. Střílí uspokojivě.

– 1122 p.v.d.: Odjíždí z Železné říše za poznáním. Chce prozkoumat Tirínské království a připlouvá do Tirianu.

– 1125 p.v.d.: Později prochází lesem kolem budoucí tvrze do Hobitína a všímá si Alfraye a jeho družiny.

– 1125 p.v.d.: Přijata do družiny Sira Alfraye jako strážná.

   • Hlídá tvrz, chrání dělníky a bojuje se skřety. Její práce s lukem sice není špatná, ale dobrá také ne, na to, že je strážnou.

   • Několik let oddaně slouží koruně u tvrze a plní rozkazy.

– 17. 3. 1126 p.v.d.: Sir Alfray jde na souboj s Kat Boleynovou. Aris ani ostatní družiníci nic netuší a vyprovází Alfraye pohledem z místa staveniště.

   • Alfray spolu se svým pobočníkem – paladinem Dustilem Derelem – odešli, ale už několik týdnů se ani jeden z nich neukázal.

   • Aris Dy'nei umírá při obhlídce. Zbloudilý šíp skřetů ji zabil. Setkává se Alfrayem na Druhé straně. Nic nechápe, a když jí Alfray řekne: „Zabila mne Kat, slečno Aris. Nemějte jí to za zlé.", její duše je znovunavrácena na povrch Desky veleknězem Lasturem. Nic z toho si ale nepamatuje.

   • Dustil Derel po několika týdnech přichází do Tirianu a Aris se dozvídá, že Alfray je mrtev.

   • Družina se rozpouští, u stavby zůstává jen Aris a Dustil.

   • Aris Dy'nei, Dustil Derel, Din Dagor, Dietrich Kirthagen a Alzue připravují past na vraha sestry Alzue, Elquara.

   • Past sklapla a Dustil Derel stane v souboji proti Elquarovi. Dustil vyhrává a drží Elguara nad zemí s mečem u krku a pak jej chladnokrevně před všemi zabíjí. Podřezal mu krk.

   • Dustil Derel je souzen za vraždu a následně zbaven řádu a uvězněn.

   • Aris zůstala na tvrzi jediná. Din Dagor k ní mluví, ať pokračuje v tom, co Alfray započal. Aris se nakonec rozhodne Tvrz dokončit, a tak střádá úspory a znovu vyhlásí výkup materiálu. Najímá dělníky a pokračuje dle starých plánů sira Alfraye.

   • Tvrz se pomalu dokončuje. Palác si všímá snahy Aris dokončit tvrz, a tak je předvolána na audienci u královského regenta.

   • Nachází svou ztracenou sestru Rith. Poznávají se, vydají se do Amfiberai za starou známou paní a nakonec zjistí, že Rith se jmenuje Rith Dy'nei.

   • Regent povyšuje Aris na místo stavbyvedoucí po dobu stavby a říká, že je na stole otázka převzetí léna.

– 1127 p.v.d.: Tvrz dokončena. Je kompletní a jen se čeká na předvolání do paláce.

   • V den, kdy proběhne nájezd skřetů na tvrz, který je úspěšně odražen, přijíždí královský regent se svou loveckou družinou na koni, aby se na tvrz podíval.

   • Sir Glendur, královstký regent, je provázen tvrzí a je s prací nanejvýše spokojen. Aris Dy'nei je znovu pozvána do paláce.

   • Aris Dy'nei při obhlídce zachranuje napadeného skřety. Později si všímá, že muž nosí pásku přes oko a někoho jí připomíná. Muž se s ní dává do rozpravy a zmíní se o její matce. Aris Dy'nei to dochází, je to vrah její matky. Strhne se rychlý boj. Aris Dy'nei je težce poraněná s dýkou ve stehni a muž se dává na útěk lesem, směrem na Hobitín.

   • Aris Dy'nei se zbavuje dýky a pronásleduje muže oklikou přes Hobitín. Honička doprovázená střelbou z luku pokračuje do Mezizemí na území zlotřilců, kde se vrah ztrácí Aris z dohledu. Před sebou Aris najednou vidí, jak se shluk banditů řítí zběsile k jednomu místu. Tiše přistoupí a vše sleduje. Vrah její matky šlápne do pasti a bandité dílo dokonají. Aris Dy'nei chce vraha živého, a tak na bandity v domnění, že zachrání onoho muže, zaútočí. S nemalou obtíží bandity rozpráší. Přiběhne k raněnému a všímá si, že ještě chraptí a dýchá. Aris zaváhá a usoudí, že bude lepší, když muž zemře. Vezme šavli jednoho z banditů a utne vrahovi hlavu. Aris se dá na cestu zpět domů, když jí cestu zkříží tlupa zlotřilců, před kterými uprchne směrem na Železnou říši. Na útěku ji ze tmy napadá medvěd a těžce ji poraní v oblasti žeber. Potrvá několik týdnů, než se vydá zpět do Tirínského království. Nemá peníze, jen luk a šípy. Po několika týdnech se opravdu vrací a její sestra Rith jí pomáhá se zbavit utrpení, které jí způsobil medvěd.

   • Na audienci Aris získává místo správkyně tvrze s velkými pravomocemi a Dietrich Kirthagen je pověřen úkolem zjistit, zda je Alfray al Thenquel naživu. Poté se bude řešit otázka nástupnictví.

– 1129 p.v.d.: Ke Tvrzi přichází Garush, vůdce skřetdvědí tlupy a šaman, který má s Alfrayem domluvenou dohodu o neútočení. Žádá si jej, ale to nelze, Alfray již nežije. Aris Dy'nei ho vyslechne; řekl jí, že skřeti posilují a že se sjednocují se skřety z Železné říše. Prý hrozí válka. Skřeti zbrojí, a tak by koruna měla také.

   • Sir Alfray al Thenquel je nalezen a probíhá další audience. Alfraye osvobodili věřící Paní noci, se kterými uzavřel dohodu o svázání pohybu s Kat Boleynovou. Siru Glendurovi se to nelíbí a nesouhlasí se zrušením zákazu vstupu Kat Boleynové do Tirínského království. Alfray al Thenquel pokládá svůj meč na regentův stůl a všeho se vzdává.

   • Přichází otázka následovnictví a převzetí léna. Aris Dy'nei jsou nabídnuta dvě nová místa. Místo královské stavitelky s povolením držby koně a bytem v paláci, druhé pak je převzetí léna. Obojí je spjato s povýšením do šlechtického stavu. Aris Dy'nei má několik týdnů času na rozmyšlenou. Mezi tím se Tvrz připravuje na první zkoušku.

   • Hrozba války se zvyšuje. Na pomoc skřetům přicházejí zlobři a další stvoření. Vypadá to, že v tom nebudou míst prsty jen skřeti.

   • Aris Dy'nei je rozhodnuta. Přijme léno do vlastnictví, rozvine gardu a bude hospodařit. Jsou veliké plány a Zelgadisovi Grayovi nabízí místo pobočníka. Ten přijímá s nejvyšší úctou.

   • Válka bude, je to jisté. Tvrz se opevnuje a dobrovolní válečníci se sjíždějí z celé Desky, stejně jako stvoření, proti kterým stane Aris Dy'nei v čele. Palác spolupracuje a nabízí své vojáky, stejně jako Amfiberai. Počet vojáků a dobrovolných bojovníků vzrůstá. Din Dagor zajistil pomoc minotaura jménem Bashgar. Slíbil, že tvrzi pomůže a obránci jej odmění dary.

– 1129 p.v.d.: Bitva začíná. Aris Dy'nei velí ostatním velitelům, které zvolila a přidělila jim muže. Tvrz brání velké množství hrdinů z celé Desky. V závěru bitvy proti obráncům stane mocný démon z jiné sféry. S velkým úsilím je zabit, zbytky nepřátel jsou rozprášeny nebo na útěku. Je to velké vítězství, oslavuje se všude na Desce.

– 1130 p.v.d.: Aris Dy'nei a Zelgadis opravují tvrz. Utrpěla rozsáhlé škody, ale podařilo se ji udržet i přesto, že na takový odpor nebyla nikdy stavěná. Skvělá práce trpaslíků. Na Aris dopadá únava, a tak ji Zelg Gray posílá na dovolenou se svým přítelem do pouště, kde vyrůstala.

   • Když byla Aris Dy'nei sama, vydala se do Ohnivých hor. Našla temné místo, obětiště zlých bohů, kde našla rudý krystal. Rudý krystal vyzařuje temnou sílu, což Aris neví a nechává si ho. Má jej uschovaný v toulci u pasu, kde s ním odpluje zase zpět do Tirínského království, vrátit se do práce.

   • Krystal obsahuje prokletou ďáblici Erynii z Baatoru, Devíti Pekel, která pomalu střádá síly v jejím hostitelském těle.

   • Erynie sílí a přicházejí první pokusy o ovládnutí Aris Dy'nei. Neúspěšné, Aris je moc silná.

   • Aris poprvé ovládla Erynie. Nikdo netuší, co se stalo. Skřetí tábor poblíž tvrze byl zničený, skřeti roztrhaní na kusy a ani živé duše v okolí nebylo k nalezení. Aris si nic nepamatuje. Je zmatená a má ze všeho jen útržky.

   • Zelg Gray jakožto magická bytost si všímá, co se děje s Aris, a má vážné podezření. Ona si to zatím nechce připustit. Když Aris znovu ovládne Erynie u Tvrze, ošklivě napadne svého přítele Wolfgara a Zelg zasáhne.

   • Zelg Gray bojuje s Erynií, snaží se zjistit, co je to za stvoření, a vězní Aris Dy'nei ve srubu se zatlučenými okny i dveřmi. Dostává se jí do mysli pomocí Astrálu a hledá souvislost. V hlavě Aris najde vše. Kde vzala krystal a kde právě je. Zelg Gray zničí krystal velkou silou. Krystal se roztříští a začne z něj stoupat hustý dým. Erynie v krystalu je částečně zapuzena, ale část stále v sobě nevědomky drží Aris.

– Na přelomu roku 1130 a 1131 p.v.d.: Aris Dy'nei vyráží na obchodní cestu do Železné říše najít Luciena de Montelunu, známého obchodníka, kvůli vybavení tvrze. Na lodi se seznamuje se synem Safiry, Amrothem; Aris navštíví poušť společně s Amrothem a ten ji žádá, zda by mu nemohla ukázat část Arnudenu.

   • Aris Dy'nei společně s Amrothem Hallem vyráží do Arnudenu. Naráží na odpor nemrtvých, který Aris lehce zvládá. Naleznou zvláštní sošku vah z ryzího zlata, které je velice těžké odolat. Aris si sošku ponechává u sebe. Soška je ve skutečnosti „Dar Hargudův“, prokletý předmět s cílem ničit svého majitele.

   • Aris Dy'nei přichází na své prokletí, a tak vyráží do Drehanu, kde se schází další prokletí Hargudovými dary.

– 1131 p.v.d.: Aris Dy'nei umírá pod rukou Clair Finngard Boleynové s cílem získat sošku vah.

   • Aris Dy'nei zůstává na Druhé straně, kde se později ukázala Anade Be'lein, stará přítelkyně. Společně přežívají na Druhé straně, kde nacházejí Williama. Jednoho dne na Druhé straně Aris ovládla znovu Erynie a zabíjí několik těl bez duší a jednoho nového umrlce, Drogara. Její aura se stává temně černou. Aris si druhý den nic z toho nepamatuje.

   • Na druhé straně se ukáže Clair Finngard Boleynová a přidává se ke skupince mrtvých.

Citát