Selvagion te tuin Argyros

Image Rasa: elf

Popis: Mladý elf plavých vlasů a modrých očí, na nichž je znát, že již viděly krutost bitvy, přesto si však jeho tvář uchovává nádech dětské nevinnosti a naivity.

Vystupování: Mluví zdvořile, prokazuje úctu dokonce i trpaslíkům, je důvěřivý až naivní a má sklony k neuváženým zbrklým činům ve jménu svých velkých ideálů.

Zvláštní znaky: Neúnavně hledá v každém to nejlepší.

Barvy: stříbrná v kombinaci s černou

Historie:

7. 5. 1039 p.v.d. – Narodil se v domě svého strýce, který se stáhl do ústraní mimo město.

1150–69 p.v.d. – V dětství se scházel s Eldirem Alcaseärem a společně snili o velkých bojích, paladinech a hrdinských činech.

podzim 1069 p.v.d. – Umírá jeho matka, Selvagion se již s Eldirem nikdy nesejde a přestává vycházet na dlouhá léta z domu svého strýce.

8. 6. 1139 p.v.d. – Přes protesty svého, stále více se do sebe uzavírajícího, strýce odchází do Tirianu, aby vyhledal svého otce, který krátce před jeho narozením odešel neznámo kam.

15. 7. 1139 p.v.d. – Seznamuje se s Modrozlatými bardy a dostává od Caleda darem štít Amfiberai.

15. 10. 1139 p.v.d. – Na hlídce na pobřeží u Fagadu poprvé zabije člověka, i když jde spíš o nehodu způsobenou strachem a nezkušeností, je to jeho první setkání se smrtí.

zima 1139 p.v.d. – Při cestě z Mithalliru je jejich loď přepadena piráty a potopí se, od té doby se už nikdy nebude cítit na lodi dobře.

9. 4. 1140 p.v.d. – Dozvídá se o tom, že Amfiberai bylo před třiceti lety pod nadvládou drowů a je otřesen tím, že ho strýc držel v nevědomosti, od paladina Orsona zjišťuje, že o jeho otci v Solarově řádu není žádný záznam, začíná věřit, že jeho otec nebyl paladinem, jak mu matka vždycky tvrdila.

19. 6. 1140 – V hostinci U Zlomeného kormidla se poprvé setkává s Arií Estel Dy'nei a je jí okouzlen.

24. 12. 1140 p.v.d. – Poprvé se setkává s Lenwem Sillimaurem.

26. 8. 1141 p.v.d. – Půjčuje si od pana Tiriona Lyreka knihy o Solarovi, neboť si začíná uvědomovat, že jeho víra je jalová, a chce najít svoji pravou víru.

23. 9. 1141 p.v.d. – Díky doporučujícímu dopisu od Arie Dy'nei se setkává s Taranelem Dy'nei a dozvídá se, že jeho otec nebyl ani paladin, ani ctnostný rytíř, ale že je v Amfiberai stále hledán pro vraždu.

24. 10. 1141 p.v.d. – Odkládá žal a odpovídá na výzvu, aby se elfové vrátili do Amfiberai bránit město proti drowům, krátce na to se poprvé setkává se Zaltaisem a rychle k němu začíná cítit respekt a obdiv.

6. 1. 1142 p.v.d. – Otřese jím zatčení Zaltaise za pokus o vraždu trpaslíka, a tak začíná pátrat po tom, co se stalo, odmítá věřit v Zaltaisův zlý úmysl.

23. 5. 1142 p.v.d. – Spolu s několika dalšími elfy se zaručuje za Zaltaise a ten je dočasně propuštěn z vězení, neboť Měsíční les se hemží démony a hlídka potřebuje velitele.

24. 6. 1141 p.v.d. – Dostává od Nephtys darem štít posvěcený Solarem.

25. 6. 1141 p.v.d. – Dostává darem od Zaltaise svoji první plnoplátovou zbroj a učí se v ní bojovat.

12. 11. 1142 p.v.d. – Účastní se porážky arciďábla, později dostává od místokrále meč Hněv Amfiberai.

7. 3. 1143 p.v.d. – Je mu umožněno za pomoc při obraně Amfiberai spatřit Srdce života.

3. 4. 1143 p.v.d. – Účastní se závěrečné bitvy proti červovi v poušti, z níž odváží blouznícího Zaltaise, následující dny s snaží mu pomoct uzdravit se.

17. 8. 1143 p.v.d. – Rozhoduje se vstoupit do Solarova řádu a stává se paladinem čekatelem.

25. 5. 1144 p.v.d. – Trápí ho, že Zaltais beze slova a beze stopy zmizel.

Mrazen 1145 p.v.d. – Znovu se setkává s přítelem z dětství Eldirem Alcaseärem.

3. 11. 1145 p.v.d. – Lenwe ho nachází zraněného v poušti, když se několik týdnů sám potloukal po Desce a marně se snažil najít Zaltaise.

zima 1145 p.v.d. – Je požádán sirem Dinem, aby pomohl s obnovou Arnagolské tvrze.

Citát

„Můj strýc vždycky říká, že…“