Anade Be'lein

Image Rasa: elfka

Popis: Středně vysoká, štíhlá elfka s hnědýma očima a tmavými dlouhými vlasy spletenými po obou stranách do úzkého copánku. Pohybuje se ladně a elegantně, s přirozenou lehkostí. Rysy postavy naznačují, že je hbitá a pružná jako divoká kočka. Obvykle s sebou nosí velmi kvalitní dlouhý luk a toulec naditý šípy.
Chodí obvykle v přírodních barvách (hnědá, zelená). Velmi snadno vám splyne s okolím, i přímo před očima.

Vystupování: Tichá osoba, spíše sleduje než jedná. Dokáže ale i vyjet po někom, kdo ji naštve. Jedná obvykle nedůvěřivě.

Zvláštní znaky: Na pravé ruce nosí tmavě šedý (zřejmě platinový) prsten s černým lesklým drahokamem, ve kterém je pod jistým úhlem vidět silueta krásné ženy.

Barvy: Černá a přírodní: hnědá, zelená, tmavě žlutá.

Historie:
– 18. 6. 998 p.v.d.: Datum jejího narození (nikoli na Desce).

– 18. 6. 1119 p.v.d.: Objevila se poprvé na Desce (tedy ve svých 121 letech).

– 1119 p.v.d.: Najata na hlídání dětí (Marion a Trissta) Roranem a Albrou.

– 1120 p.v.d.: Najímá si byt v Tirianu a stává se asistentkou dvorního barda a velvyslance Tengawara Theliona, jemuž pomáhá i na přípravě jeho svatby s Akirou. Také občas hlídává jejich neposedného syna Tenshara.

– 1121 p.v.d.: Na všechny nástěnky na Desce si dává inzerát na přepisování knih a knihařské služby.

– 1123 p.v.d.: Účastní se lukostřeleckého turnaje v Tirianu, na kterém obsazuje konečné třetí místo.

– 20. Vodomrzen 1123 p.v.d. [*duben 2009*]: Začíná vydávat občasník Tirínský informační věstník (T.I.V.), pod nímž je podepsána jen jako korektorka; tzv. Kolegium Autorů tohoto plátku zůstává utajeno.

– 9. Brzen 1124 p.v.d. [*duben 2009*]: Vydává druhé číslo T.I.V.

– 1124 p.v.d. [*24. 5. 2009*]: Je přijata na rytířský turnaj v Tirianu jako arbitr (rozhodčí).

– 1124 p.v.d. [*květen 2009*]: Pomáhá odhalit tajný kult Hargudovců a je kapitánem Orlandem Dattenem jmenována vyšetřovatelkou v Tirínském království (dostává vyšetřovatelský glejt).

– 21. Slunovraten 1124 p.v.d. [*červen 2009*]: Vydává třetí číslo T.I.V.

– 1124 p.v.d.: Dostává se do sporů se sirem Alfrayem al Thenquelem, který staví tvrz v Lesíku. Alfray na ni podal stížnost úřadům (pro její údajnou spojitost s hledaným Billem Gallem).

– 24. Vodomrzna 1124 p.v.d. [*3. 6. 2009*]: Alfray vypovídá proti Anade, podezřívá ji z účasti na pokusu o jeho vraždu. Anade je prohledána stejně jako i její byt a pronajatý trezor. Důkazy však nejsou nalezeny žádné a je propuštěna. Přesto je jí odebrán glejt vyšetřovatelky.

– Otavan 1125 p.v.d. [*17. 7. 2009*]: Na území Tirínského království byl vydán zatykač pro podezření Anade z účasti na napadení sira Alfraye al Thenquela a zabití trpaslíka (což se mělo stát v noci z 23. na 24. Vodomrzna 1124 [*3. 6. 2009*]).
Zatykač! – Je vypsán zatykač na elfku Anade Be'lein, a to z podezření ze spoluúčasti na napadení sira Alfraye a vraždy jednoho trpaslíka. Kdokoliv bude s obviněnou spatřen a nenahlásí tak okamžitě, bude bez debat uvězněn. Kapitán stráží Orlando Datten“
Ze stejného napadení Alfray obvinil i Hrdinku Amfiberai Kat Boleynovou, která pouze na základě jeho slov byla bez soudu a bez přímých důkazů po téměř ročním věznění odsouzena na 10 let do vyhnanství. Jelikož napadení lenního pána je hrdelní zločin, slovo šlechtice na odsouzení stačí a Anade není Hrdinkou Amfiberai, dostala by zřejmě trest smrti. Anade tedy odchází do Železné říše a v Mithalliru si pronajímá byt v novém domě U Areeny.

– 19. Brzen 1126 [*16. 8. 2009*]: Stává se vykonavatelkou vůle Paní noci (je přijata mezi její nejvěrnější).

– 2. Jarmaren 1126 p.v.d.: Opět si dává na všechny nástěnky na Desce inzerát na přepisování knih a knihařské služby, tentokrát s adresou k Areeně.

– 1127 p.v.d.: Účastní se turnaje v Železné říši v kategorii skupin, kde s týmem přátel (Kat, Serin, Akira) s přehledem poráží soupeře. Turnaj byl ovšem přerušen samozvaným čarodějem Sandrem.

– 21. Slunovraten 1127 p.v.d. [*říjen 2009*]: Vydává čtvrté číslo T.I.V.

– 1127 p.v.d.: Pomáhá Cathy a Hyrdanovi chytit hledaného Billa Galla, který je pak dopraven na Magickou univerzitu.

– Obrozen 1128 p.v.d. [*11. 12. 2009*]: Z vůle Paní noci otevírá Bránu na Druhou stranu. Vyvedla odtamtud „mrtvého“ sira Alfraye v naději, že jí pomůže očistit její jméno a zařídí zrušení zatykače na ni. Jelikož Alfray selhal, dostává ve jménu Paní noci zákaz vstupu do Tirínského království (stejně jako tam nemůže sama Anade kvůli zatykači).

– Brzomráz 1128 p.v.d. [*5. 1. 2010*]: V Tirínském království obnoven zatykač za vraždu a vypsána odměna 15 zlatých na dopadení Anade či za informace vedoucí k jejímu dopadení.
Zatykač!!! – Tímto obnovuji zatykač na Anade za vraždu. Za dopadení vražedkyně, či za informace vedoucí k dopadení je vypsána odměna 15 zlatých. Kaprál Goro“

– 2. Mrazen 1129 [*20. 1. 2010*]: U Amfiberai pomáhá oživit tři mrtvé, z toho jeden je tirianský strážný.

– Úhory 1129 [*26. 1. 2010*]: V Tirínském království vypsána odměna platinky a půl za smrt Anade.
Odměna za hlavu! – Jelikož je kriminálnice Anade tak hloupá, že se objevuje v království i přes přísný zákaz pod trestem smrti, budiž na její hlavu vypsána odměna platinka a půl za její smrt. Odměna platí i pro ty, již poskytnou stráži informaci vedoucí k dopadení dotyčné. Kapitán Orlando“
Nicméně o žádném (natož přísném) zákazu pod trestem smrti nebyl nikdo zpraven veřejně (na nástěnce) ani neveřejně, a to ani Anade, jejíž adresa v Železné říši je veřejně známá i v Tirianu.
Navíc se u odměny objevil dodatek:
Varování! – Kdokoliv se setká s hledanou deviantkou a nenahlásí tak, bude uvězněn na 5 let! Neznalost, nevědomost a nepoznání dotyčné, absolutně neomlouvá!!! Budiž to varování pro obyvatele Tirianu. Stráže již mají své rozkazy a hlídky budou na cestách i ve městech! Kapitán Orlando“

– 21. Vodomrzen 1129 p.v.d. [*březen 2010*]: Vydává páté číslo T.I.V. – zřejmě poslední.

– Brzen 1130 p.v.d. [*duben 2010*]: Nezdá se, že by ji kdokoli od této doby spatřil. Ne, že by nebylo běžné, že nebývá viděna, ale proslýchá se, že byla za její hlavu vyplacena odměna nějakému nájemnému lovci.

– 7. Máj 1131 p.v.d. [*1. červen 2010 22.51*]: S pomocí Paní noci a jejích nejvěrnějších se vrací branou z Druhé strany společně s Aris a Clair zpět na povrch Desky.

– Vodomrzen 1131 p.v.d. [*2. červenec 2010*]: V Tirianu obnoven zatykač s odměnou:
Varování stráže: Anade Be'lein – Stráž varuje, že Anade Be'lein, před časem zabitá lovci odměn, pravděpodobně unikla smrti a je zpět mezi živými. Dříve vypsaný zatykač s odměnou na ni platí i nadále, avšak občané mohou být uklidněni tím, že se tato elfka údajně pohybuje již jen v Železné říši. Orlando Datten, kapitán stráže“

– 1133 p.v.d.: Již dlouho nebyla spatřena.

– 1134 p.v.d.: Na otázku, znáte-li elfku Anade, vám kladně odpoví jen velmi málo osob. A ti, kdo odpoví kladně, vám nejspíš řeknou, že už ji přes dva nebo tři roky neviděli.

Citát

„Catch me if you can. / Chyť mě, když to dokážeš.“